Новини

Повідомляємо про завершення впровадження та тестування роботи в СПЕД з ключами, що видаються АЦСК Органів юстиції України.
Відтепер, Ви можете користуватися в СПЕД ключами, що видаються АЦСК Органів юстиції України!

Подробнее

З 1 травня 2017 року набувають чинності зміни і доповнення до тарифів Центрального депозитарію.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» затвердила, підготовлені Правлінням товариства, зміни та доповнення до Переліку та вартості послуг (тарифів) ПАТ «НДУ» на  здійснення депозитарної діяльності Центральним депозитарієм.

Подробнее

У зв'язку із численними зверненнями, Компанія "Емісія" розробила нову пам'ятку емітента "Порядок замовлення реєстрів в НДУ".
В пам'ятці вказаний порядок дій при замовленні реєстрів або переліків акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та для отримання переліку/реєстру акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах. Окрім того, 

Подробнее

Додакток_46  Додаток_24  Додаток_23

Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” всі публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи повинні опублікувати у друкованому виданні річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 30 квітня.

Подробнее

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики на своєму черговому засіданні, 22 лютого 2017 року, розглянув і рекомендував прийняти у ІІ читанні та в цілому як Закони – два важливі законопроекти, які стосуються реформи корпоративного законодавства України.

Подробнее

Нагадуємо, що до 30 квітня 2017 року усім емітентам цінних паперів необхідно розкрити річну звітність шляхом:

  • розміщення у загальнодоступній базі даних;
  • опублікування у офіційному друкованому виданні;
  • розміщення на власному веб-сайті;
  • подання до Комісії, у вигляді електронних документів

Подробнее

Шановні акціонерні товариства!

Нагадуємо, що наближується термін підготовки до щорічних чергових загальних зборів акціонерів!

Згідно з Законом України “Про акціонерні товариства” акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Подробнее

Відповідальність1

Відповідальність2

Відповідальність3  

20.12.2016 в Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦФПР від 24.11.2016 №1154 “Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” (далі – Рішення). Відповідне Рішення вносить зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826.

Читати далі

Не маєте часу відслідковувати зміни законодавства, що стосуються ринку цінних паперів та безпосередньо Вашого товариства? Підготовка річного звіту, проведення загальних зборів та особливих інформацій за результатами зборів також не легке завдання, яке також потребує сплати великих рахунків. Ми пропонуємо Вам приєднатися до послуги «Корпоративний секретар» – комплекс послуг з ревізії, підготовки, постійного контролю та інформування емітентів за єдиною ціною –

Читати далі

02 листопада 2016 року набирає чинності Закон України від 06.10.2016 № 1666-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності”.

Читати далі

В Міністерстві юстиції зареєстроване Рішення НКЦПФР № 923 від 14.09.2016 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, зокрема до “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826

Читати далі

А Ви вже відчуваєте наближення 30 квітня? Кінцевий термін подання річної звітності емітентів та проведення загальних зборів акціонерів ставить перед нами багато питань.Як виявити всі зміни у законодавстві на ринку цінних паперів? В якій програмі готувати річний звіт, як його подати до НКЦПФР, та взагалі, що в ньому писати? На які дати замовляти реєстри, чи потрібні бюлетені для голосування та ще багато інших проблемних питань. Компанія «Емісія» пропонує Вам

Читати далі

В рамках процесу реформуванням державних друкованих засобів масової інформації НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 18 серпня 2016 року, прийняла рішення реформувати з 2017 року офіційні друковані видання Комісії, до яких належать газета «Цінні папери України», бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України», журнал «Ринок цінних паперів України», бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Читати далі