Річний звіт емітента

Що таке річний звіт емітента цінних паперів

Річний звіт емітента  — це вид регулярної інформації емітентів цінних паперів, що підлягає розкриттю на фондовому ринку, який надає можливість акціонерам, інвесторам  та регулятору отримати інформацію про фінансовий та загальний стан емітента цінних паперів. Розкриття річного звіту потребує поєднання юридичних, бухгалтерських та аналітичних знань.

Хто повинен розкривати річний звіт емітента

  • Емітенти цінних паперів, в тому числі всі акціонерні товариства та емітенти облігацій підприємств.
  • Не розкривають річний звіт емітента емітенти державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

Чим регламентується порядок та строки розкриття річного звіту емітента

Строки та шляхи розкриття річного звіту емітента

* за бажанням клієнта, ми організуємо отримання коду доступу до загальнодоступної інформаційної бази даних.

На що необхідно звернути увагу.

  • Публічні та приватні акціонерні товариства, а також емітенти облігацій та інших цінних паперів розкривають різну за обсягом та змістом інформацію.
  • Різним є і обсяг інформації, що публікується в офіційному друкованому виданні.
  • Обов’язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.
  • Обов’язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію

Вартість підготовки та розкриття річного звіту емітента

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття річного звіту емітента (ПРАТ/ПАТ) для Вас за 4500/5000 грн.

Як замовити послугу?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення