Річний звіт емітента

Що таке річний звіт емітента цінних паперів

Річний звіт емітента  — це вид регулярної інформації емітентів цінних паперів, що підлягає розкриттю на фондовому ринку, який надає можливість акціонерам, інвесторам  та регулятору отримати інформацію про фінансовий та загальний стан емітента цінних паперів. Розкриття річного звіту потребує поєднання юридичних, бухгалтерських та аналітичних знань.

Хто повинен розкривати річний звіт емітента

  • Обов’язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.
  • Не розкривають річний звіт емітента приватні АТ (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція ЦП), 100 % акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 % акцій якого прямо або опосередковано належать державі, якщо інше не встановлено його статутом.

Чим регламентується порядок та строки розкриття річного звіту емітента

Строки та шляхи розкриття річного звіту емітента

  1. Розміщення на власному веб-сайті — не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним та  до подання регулярної річної інформації до Комісії;
  2. у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР stockmarket.gov.ua* через Особистий кабінет АРІФРУ— не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним та  до подання регулярної річної інформації до Комісії;
  3. подання до Комісії  через Особистий кабінет АРІФРУ— не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

* не застосовується до Приватних АТ, щодо ЦП якого не здійснювалася публічна пропозиція.

 

На що необхідно звернути увагу.

  • Публічні акціонерні товариства АТ, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на ФБ, Банки, Публічні АТ (крім банків), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, емітенти, щодо інших ЦП, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або ЦП яких допущені до торгів на ФБ, Приватні АТ (щодо інших ЦП, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), Емітенти, які не є АТ та які не здійснювали публічну пропозицію інших ЦП, крім акцій, та ЦП яких не допущені до торгів на ФБ розкривають різну за обсягом та змістом інформацію.
  • Обов’язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог законодавства.

Вартість підготовки та розкриття річного звіту емітента

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття річного звіту емітента  для Вас за 5000/7000 грн.

Як замовити послугу?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення