Корпоративний секретар

Хто такий корпоративний секретар?

Корпоративний секретар — це ключова посадова особа, яка сприяє координації роботи всіх органів управління акціонерного товариства, обміну інформації між цими органами та акціонерами, готує проекти корпоративних документів, вирішує інші юридичні та організаційні питання, пов’язані з корпоративним управлінням в акціонерному товаристві.

Труднощі, з якими стикається корпоративний секретар

 • Постійні зміни у законодавстві;
 • Як запровадити ці зміни в діяльність акціонерного товариства та застосувати на практиці в конкретному підприємстві;
 • Що робити, якщо порушення в законодавстві про цінні папери вже відбулося?
 • Нестача авторитетних кваліфікованих роз’яснень та рекомендацій;
 • Відсутність програмного забезпечення для підготовки звітності, проведення зборів тощо.
Компанія “Емісія” — альтернатива запровадженню спеціальної посади корпоративного секретаря в товаристві!

В рамках послуги “Корпоративний секретар” ми забезпечуємо проведення наступних заходів:

 • ПОСТІЙНА РОЗСИЛКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОВІДОК, ПАМ’ЯТОК, НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА НА РИНКУ ЦІННИХ ПАЕРІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ АТ, надання тлумачень відповідних змін;
 • підготовка, розміщення на власному сайті, в загальнодоступній базі НКЦПФР, надання до НКЦПФР інформації АТ:
  • річного звіту емітенту;
  • особливих інформацій емітента не залежно від їх кількості у році;
  • квартального звіту.
 • організації скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства незалежно від їх кількості у році:
  • узгодження проекту порядку денного загальних зборів;
  • підготовка розпоряджень на складання переліків акціонерів (для повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів);
  • розміщення повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;
  • розміщення повідомлення про проведення загальних зборів та інформації по загальні збори на власному веб-сайті;
  • підготовка рішення відповідного органу (Наглядова рада, а в разі відсутності, — Виконавчий орган) — про скликання загальних зборів;
  • підготовка рішення відповідного органу (Наглядова рада, а в разі відсутності, — Виконавчий орган) — про затвердження порядку денного та включення пропозицій та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
  • підготовка протоколу реєстраційної комісії;
  • підготовка протоколу загальних зборів;
  • підготовка бюлетенів для голосування;
  • підготовка протоколів тимчасової лічильної та лічильної комісії;
  • підготовка повідомлення акціонерів про результати голосування.
 • забезпечення взаємодії АТ з депозитарієм та депозитарною установою:
  • внесення змін до анкети рахунку;
  • проведення переідентифікації;
  • підготовка запитів, розпоряджень тощо.
 • забезпечення листування АТ з НКЦПФР, депозитарієм, депозитарною установою, акціонерами;
 • підготовка (або перевірки на відповідність вимогам законодавства) протоколів Наглядової ради та виконавчого органу;
 • контролювання строків подачі інформації та її ревізія на відповідність чинному законодавству
 • розробка індивідуального дизайну веб-сайту АТ (у разі його реєстрації в доменній зоні pat.ua)
 • та багато іншого.
ВСЕ ЦЕ ЗА ЄДИНОЮ ЦІНОЮ 1200 ГРН./МІС

Рахунки виставляються щомісяця на підставі підписаного договору. Такий крок дозволяє рівномірно розподілити фінансове навантаження на акціонерне товариство, що, зазвичай суттєво зростає у весняний період подання звітності.

Обираючи послугу “Корпоративний секретар”, Ви отримуєте повний комплекс послуг з розкриття та подання звітності, відстеження та впровадження заходів, що стосуються акціонерного товариства, передбачений чинним законодавством, яке дуже динамічно та швидко змінюється, контроль термінів та строків таких заходів з боку нашої Компанії.

 Як замовити послугу “Корпоративний секретар”?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення