Публікація в офіційному друкованому виданні НКЦПФР

Публікація в офіційному друкованому виданні НКЦПФР

Публікація в офіційному друкованому виданні НКЦПФР здійснюється шляхом опублікування інформації емітентів цінних паперів на сторінках Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»(бюлетеня «Відомості НКЦПФП») — щоденного видання, в якому оперативно висвітлюються всі аспекти діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, напрями розвитку фондового ринку в Україні та світі,  обов’язкова для розкриття інформація про діяльність емітентів.

Що публікується в офіційному друкованому виданні Комісії?

В офіційному друкованому виданні НКЦПФР обов’язково оприлюднюється інформація, визначена законодавством. В цьому виданні Ви можете:

 • опублікувати особливу інформацію (протягом 5 робочих днів з дати події);
 • опублікувати річний звіт емітента (не пізніше 30 квітня);
 • опублікувати повідомлення про проведення загальних зборів (не пізніше ніж за 30/15 днів до дати зборів);
 • опублікувати проспект емісії;

та багато інших видів інформації.

Які переваги замовлення публікації через компанію “Емісія”?

 • найменший формат, і як наслідок — ціна;
 • зворотній зв’язок з клієнтом;
 • можливість контролювати стан обробки замовлення online;
 • оперативність (без передплати);
 • гарантована знижка користувачам ресурсу 10%.

Як замовити публікацію в офіційному друкованому виданні НКЦПФР?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення

Компанія «Емісія» є офіційним представником видання. Ми створюємо ескізи сторінок видання, на яких інформація наших клієнтів гарантовано формується мінімально можливого розміру, що значно знижує вартість замовлення.

Крім того, зроблені нами сторінки оприлюднюються в найближчому номері Бюлетеня у найкоротші терміни.

Яким чином сформувати текст публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР?

Вимоги до форми та змісту кожного виду інформації передбачени відповідними нормативно-правовими актами.

При оприлюдненні особливої інформації в офіційному друкованому виданні повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826.

Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації. Підготоувати особливу інформацію та сформувати текст повідомлення, що повністю відповідає нормам чинного законодавства, абсолютно безкоштовно можно скориставшись нашим сервісом www.zvit.pat.ua.

Публікація річного звіту

Опублікування річної інформації Публічними акціонерними товариствами та емітентами, які здійснили публічне (відкритого) розміщення цінних паперів здійснюється за формою, наведеною у додатку 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826.

Приватні акціонерні товариства та емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів здійснюють публікацію за формою, за формою, наведеною у додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826. Підготувати річний звіт та сформувати його форму для публікації можно за допомогою нашої абсолютно безкоштовної програми www.zvit.pat.ua.

Публікація повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. А у випадку скликання позачергових зборів у порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

 • повне найменування та місцезнаходження товариства;
 • дата, час та місце (із зазначенням номера (№) кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
 • час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 • дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 • перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 • адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Окрім того, при формуванні тексту повідомлення необхідно врахувати пункти додатку 46 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, оскільки інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні).

Придбання значного пакета акцій товариства.

Згідно ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі — значний пакет акцій), зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про свій намір.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Відповідна норма не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Про видання

Публікація в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» — це щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Засновник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Серія та номер свідоцтва: КВ 19205-9005ПР.
Видавець: Державна установа «Агентство розвитку інфраструктури фондового ринку України». Бюлетень на своїх сторінках у щоденному режимі публікує інформацію про діяльність НКЦПФР, її рішення, розпорядження та інші нормативно-правові акти, повідомлення прес-служби, обов’язкову для розкриття інформацію про діяльність емітентів.

Офіційні тарифи

Розмір публікації від формату А4 Вартість (грн. з ПДВ)
1/1 3090
1/2 1680
1/3 1218
1/4 936
1/6 750
1/8 585
1/16 345
1/32 240