Проміжна інформація емітента

Проміжна інформація емітента — це вид регулярної інформації, що підлягає розкриттю на фондовому ринку певною категорією емітентів цінних паперів.  Регулярна проміжна інформація емітентів цінних паперів включає: основні відомості про емітента, інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників,  інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента, інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), проміжну фінансову звітність разом з висновком про огляд цієї звітності, підготовленим аудитором (аудиторською фірмою), проміжний звіт керівництва, твердження щодо проміжної інформації, відомості про участь емітента в інших юридичних особах та іншу інформацію, визначену Законодавством.

Яка категорія емітентів повинна розкривати проміжну інформацію емітента?

Обов’язок здійснювати розкриття проміжної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

2) банки;

3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Чим регламентується порядок та строки розкриття проміжної інформації емітента

Строки розкриття проміжної інформації емітента

Проміжна інформація складається за підсумками кожного кварталу та розкривається за кожний квартал. Проміжна інформація за перший, други, третій та четвертий квартали розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Проміжна інформація розкривається шляхом:

  • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР stockmarket.gov.ua через Особистий кабінет АРІФРУ;
  • розміщення на власному веб-сайті (обов’язково із накладанням кваліфікованого ЕЦП або кваліфікованої печатки);
  • подання до НКЦПФР через Особистий кабінет АРІФРУ.

Вартість підготовки та розкриття квартального звіту емітента

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття проміжної інформації емітента для Вас за 3500 грн.

Як замовити послугу підготовки та розкриття проміжної інформації емітента ?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення послуги Квартальна інформація звіт емітента