Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства

При здійсненні господарської діяльності у акціонерного товариства може виникнути ситуація, коли необхідно здійснити зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, який вже сформовано та зареєстровано.

Як можна здійснити зменшення статутного капіталу акціонерного товариства?

Шляхи зменшення статутного капіталу акціонерного товариства:

  • зменшення номінальної вартості акцій;
  • анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Акціонерне товариство при зменшенні статутного капіталу не має права поєднувати шляхи зменшення статутного капіталу.

Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства. 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства — це виключна компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

Порядок зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

Схема зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхлом Порядок зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій
 

Порядок зменшення статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості

Схема зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості

На що звернути особливу увагу

  • За реєстрацію випуску цінних  паперів сплачується Державне мито у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 50-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої на 1 січня поточного року — вираховується від нового розміру статутного капіталу.
  • Розмір статутного капіталу після його зменшення має відповідати вимогам частини першої статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме становити не менше 1250 мінімальних заробітних плат.
  • У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений Законом, до акціонерного товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
  • У разі прийняття акціонерним товариством рішення про викуп розміщених ним цінних паперів, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій (тобто зменшити власний статутний капітал).

Як здійснити зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, врахувавши всі вимоги закону та контролюючих органів?

Замовити послугу в компанії “Емісія” — ми маємо багаторічний успішний досвід із супроводження корпоративних операцій “під ключ” та найлояльнішу цінову політику на ринку.

Вартість послуги зменшення статутного капіталу акціонерного товариства від 25 тис.грн.

Як замовити послугу «Зменшення статутного капіталу»?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення послуги Емісія цінних паперів (додаткова емісія акцій)

Оставьте комментарий