Емісія облігацій

Емісія облігацій- найкраща альтернатива банківському кредиту

Питання “де взяти гроші?” завжди актуальне для фінансових директорів компаній, що динамічно розвиваються. Немає коштів на поповнення обігових засобів, на запуск нових виробничих ліній, створення робочих місць тощо. Найчастіше підприємства намагаються вирішити  таку проблему за допомогою банківських кредитів. Проте ситуація, що нині склалася в  сфері банківського кредитування (вимоги до застави, процентні ставки, бюрократичні перепони тощо) змушує підприємства шукати нові альтернативні джерела залучення інвестицій, найкращим з яких на сьогоднішній день є розміщення облігацій або емісія облігацій.

Що таке облігація?

Облігація — цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії. (ст.7 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”).
Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Які бувають облігації?

  • Відсоткові облігації — облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів.
  • Цільові облігації — облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом емісії (для державних облігацій України — умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій (для державних облігацій України — умовами їх розміщення).
  • Дисконтні облігації — облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення становить доход (дисконт) за облігацією.

Забезпечення облігацій

Емітент може розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації можуть бути забезпечені порукою чи гарантією. Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), з урахуванням раніше наданих ним порук та/або гарантій, не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

 

Публічне і приватне розміщення облігацій

Відповідно до прийнятого уповноваженим органом підприємства рішення, облігації можуть розміщуватися публічно або приватно.

Публічна і приватна емісія облігацій
Публічне і приватне розміщення облігацій

Задля скорочення витрат на організацію емісії найчастіше підприємства здійснюють приватне розміщення облігацій.

План-графік емісії облігацій (приватне розміщення)

План-графік емісія облігацій (приватне розміщення)
План-графік емісії облігацій (приватне розміщення) — Для збільшення розміру плану — збережіть його на свій компьютер.

Державне мито за реєстрацію випуску цінних  паперів — 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 50-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.

Як здійснити емісію, врахувавши всі вимоги закону та контролюючих органів?

Замовити послугу в компанії “Емісія” — ми маємо багаторічний успішний досвід із супроводження емісії цінних паперів “під ключ” та найлояльніші ціни на ринку.

Вартість послуги від 40 тис.грн.

 Як замовити послугу “Емісія облігацій”?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення