Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Будь-який бізнес, що проходить стадію бурхливого розвитку, рано чи пізно стикається з питанням залучення додаткового інвестиційного капіталу. Підприємствам будь-якої організаційно-правової форми можуть збільшити статутний капітал. Проте тільки акціонерним товариствам надано привілею залучати ресурси шляхом додаткової емісії акцій для збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Які шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?

  • підвищення номінальної вартості акцій;
  • розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонерне товариство при збільшенні статутного капіталу не має права:

  • поєднувати шляхи збільшення статутного капіталу;
  • поєднувати додаткові внески з іншими джерелами збільшення статутного капіталу.

Цілі та переваги додаткової емісії акцій

Додаткова емісія акцій дозволяє вирішити безліч завдань, серед яких перерозподіл права власності, фінансування виробничо-господарської діяльності, оптимізація оподаткування при здійсненні інвестиційної діяльності, виконання вимог чинного законодавства стосовно розміру статутного капіталу тощо. 

Як можуть розміщуватися акції при додатковій емісії

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни. У тому числі це зміни щодо зміни типу товариства — з приватного на публічне. Публічне розміщення коштує для акціонерного товариства значно більше через додаткові витрати на опублікування проспекту емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні, розміщення через біржу тощо, але дозволяє прийняти участь у ньому необмеженому колу осіб і протягом більш тривалого терміну.

Переважне право при додатковій емісії акцій

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються акціонерним товариством (далі — переважне право), діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

Переважним правом акціонера — власника простих акцій є право акціонера придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважним правом акціонера — власника привілейованих акцій є право акціонера придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

Основні етапи додаткової емісії акцій

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства Додаткова емісія акцій

Основні етапи збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій

1  Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, випуск акцій, внесення змін до статуту
2  Реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах державної реєстрації
3  Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій нової номінальної вартості до НКЦПФР
4  Реєстрація Комісією випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
5  Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера 
6  Оформлення (переоформлення) та депонування глобального сертифіката

На що звернути особливу увагу

  • За реєстрацію випуску цінних паперів сплачується Державне мито. Розмір — 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 50-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року.
  • Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам ч. 1, ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме становити не менше 1250 мінімальних заробітних плат.

Як здійснити емісію, враховуючи всі вимоги закону та контролюючих органів?

Замовити послугу в компанії “Емісія”! Ми маємо багаторічний успішний досвід із супроводження емісії цінних паперів “під ключ” та найлояльнішу цінову політику на ринку.

Вартість послуги супроводження додаткової емісії акцій від 45 тис.грн.

Вартість послуги супроводження збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій від 20 тис.грн.

Як замовити послугу?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення послуги Емісія цінних паперів (додаткова емісія акцій)