Новини

Нагадуємо, що відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» усім  публічним акціонерним товариствам, підприємствам - емітентами іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійним учасникам фондового ринку, банкам, страховикам та іншим фінансовим установам необхідно опублікувати у друкованному виданні річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше 30 квітня 2017 року.

Пропонуємо Вам виконати норму закону, опублікувавшись у нашому виданні!

Для публікації необхідно лише:

 Відправити фінансову звітність у будь-якому форматі та примітки, аудит в word (формат .doc) на пошту zvitnist@uafin.net або через сайт www.fv.uafin.net.

 Зателефонувати нам на телефони (061) 222-11-40, (066) 188-00-33, (067) 188-00-33 та переконатися, що звітність надійшла.

 Сплатити рахунок.

Шановні користувачі програми СПЕД (Системи правового електронного документообігу) – програми відправки особливої, річної та квартальної інформації до НКЦПФР!Нагадуємо Вам, що для того, щоб отримувати протокол контролю звіту (квитанцію о прийнятті звіту з боку НКЦПФР) необхідно оновити сертифікати НКЦПФР у програмі.У зв’язку з заміною сертифікату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, необхідно замінити його … Подробнее

Читати далі

Повідомляємо про завершення впровадження та тестування роботи в СПЕД з ключами, що видаються АЦСК Органів юстиції України.
Відтепер, Ви можете користуватися в СПЕД ключами, що видаються АЦСК Органів юстиції України!

Подробнее

З 1 травня 2017 року набувають чинності зміни і доповнення до тарифів Центрального депозитарію.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» затвердила, підготовлені Правлінням товариства, зміни та доповнення до Переліку та вартості послуг (тарифів) ПАТ «НДУ» на  здійснення депозитарної діяльності Центральним депозитарієм.

Подробнее

У зв'язку із численними зверненнями, Компанія "Емісія" розробила нову пам'ятку емітента "Порядок замовлення реєстрів в НДУ".
В пам'ятці вказаний порядок дій при замовленні реєстрів або переліків акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та для отримання переліку/реєстру акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах. Окрім того, 

Подробнее

Додакток_46  Додаток_24  Додаток_23

Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” всі публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи повинні опублікувати у друкованому виданні річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 30 квітня.

Подробнее

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики на своєму черговому засіданні, 22 лютого 2017 року, розглянув і рекомендував прийняти у ІІ читанні та в цілому як Закони – два важливі законопроекти, які стосуються реформи корпоративного законодавства України.

Подробнее

Нагадуємо, що до 30 квітня 2017 року усім емітентам цінних паперів необхідно розкрити річну звітність шляхом:

  • розміщення у загальнодоступній базі даних;
  • опублікування у офіційному друкованому виданні;
  • розміщення на власному веб-сайті;
  • подання до Комісії, у вигляді електронних документів

Подробнее

Шановні акціонерні товариства!

Нагадуємо, що наближується термін підготовки до щорічних чергових загальних зборів акціонерів!

Згідно з Законом України “Про акціонерні товариства” акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Подробнее

Відповідальність1

Відповідальність2

Відповідальність3  

20.12.2016 в Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦФПР від 24.11.2016 №1154 “Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” (далі – Рішення). Відповідне Рішення вносить зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826.

Читати далі

Не маєте часу відслідковувати зміни законодавства, що стосуються ринку цінних паперів та безпосередньо Вашого товариства? Підготовка річного звіту, проведення загальних зборів та особливих інформації за результатами зборів також не легка завдання, як також потребує сплати великих рахунків. Ми пропонуємо Вам приєднатися за послуги «Корпоративний секретар» – комплекс послуг з ревізії, підготовки, постійного контролю та інформування емітентів за єдиною ціною –

Читати далі

Нарешті законодавством усунено обмеження в 100 акціонерів для приватних акціонерних товариств. Таким чином для публічних акціонерних товариств з’явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватний. Зміна типу АТ несе в собі безліч переваг та тисячі гривень економії. Компанія «Емісія» пропонує свої послуги з супроводження зміни типу АТ з публічного на приватний. Вартість послуги

Читати далі

Порядок скликання