ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

В Міністерстві юстиції зареєстроване Рішення НКЦПФР № 923 від 14.09.2016 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”, зокрема до “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826

Рішенням уточнюються вимоги до такого виду особливої інформації як: про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а також вводиться новий вид особливої інформації — відомості про зміну типу акціонерного товариства.

Основними змінами є:

  1. Щодо змін вимог до особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю:

Комісія змінила обсяг поняття істотних умов правочину, тепер істотними умовами правочину для цього виду особливої інформації вважаються:

— предмет правочину;

— повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ — для юридичних осіб — резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності, — для юридичних осіб — нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

— інші істотні умови правочину.

Звертаємо Вашу увагу на те, що вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом.

  1. Що стосується нового виду особливої інформації:

Тепер при зміні типу акціонерного товариства також повинна розкриватися особлива інформація.

У разі якщо Загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміну типу акціонерного товариства, протягом 1 робочого дня після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у державного реєстратора, що містяться в ЄДР, потрібно подати особливу інформацію (звернутися до “Емісії”).

Рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

 

    ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ РІШЕННЯ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Рішення НКЦПФР № 923 від 14.09.2016р. “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Оставьте комментарий