Увага! Оновлено Пам’ятку щодо розкриття інформації емітентами

Увага! Оновлено Пам’ятку про подачу звітності емітентами цінних паперів, складену на підставі Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 24.12.2013 №2826.

В Пам’ятку додані  такі види звітності, як «Структура власності», «Календарний план», зазначено нові строки розкриття інформації, а також зроблені акценти на необхідності накладання електронного цифрового підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента при розміщенні інформації на власному веб-сайті, та необхідність застосовування «Особистого кабінету» при розміщенні інформації в загальнодоступній базі даних Комісії та відправленні інформації до НКЦПФР.

Просимо Вас особливо уважно ознайомитися з подіями, які становлять особливу інформацію, оскільки останніми роками цей перелік зазнавав значних змін. Цей перелік є вичерпним, і, сподіваємося, допоможе Вам уникнути порушень, пов’язаних з нерозкриттям/неподанням особливої інформації.

Оновлена Пам’ятка  представлена нижче, а також знаходиться в постійному доступі в розділі Методичні матеріали.

Звітність емітентів

Оставьте комментарий