Розміщення інформації емітентами цінних паперів на власних веб-сайтах

Компанії “ЕМІСІЯ” пропонує скористатися
сайтом в зоні pat.ua
для забезпечення нового
формату розміщення інформації на власному веб-сайті

 

Відповідно п.8 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 р. (з урахуванням внесених змін затверджених рішенням НКЦПФР від 04.12.2018 №854 ) (далі — Положення).

Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному веб-сайті у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.

Відповідно п.1 розділу І Положення на власному веб-сайті має розміщуватися наступна інформація:
• регулярна (проміжна, річна) інформація;
• особлива інформація;
• інсайдерська інформація;
• інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;
• інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
• інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів;
• інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі — інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі — підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів;
• інформація, передбачена статтями 65 — 652 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»;
• відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;
• інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;
• інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, своєї структури власності.

 

Відеоінструкція по розміщенню файлів з ЕЦП за посиланням.

 

Оставьте комментарий