Новий Порядок реєстрації випуску акцій

11 серпня 2018 року набрало чинності Рішення НКЦПФР №426 від 21.06.2018 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства».

Дане рішення прийнято, у зв’язку із набранням 06.01.2018 чинності Законом України від 16 листопада 2017 року №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким передбачено внесення змін до ряду положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про акціонерні товариства».

Серед змін особливу увагу заслуговує те, що тепер при приватному розміщенні не потрібно реєструвати проспект емісії.

З повним текстом рішення можна ознайомитися за посиланням.

 

ДЕЯКІ ФАКТИ ПРО ЗМІНУ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ:

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати (на даний час, це 4 653 750 грн.), що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Шляхами збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є:

1) підвищення номінальної вартості акцій;

2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Шляхами зменшення статутного капіталу акціонерного товариства є:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

За реєстрацію випуску цінних паперів справляється державне мито у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 50-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.

 

Більш детально про збільшення, зменшення статутного капіталу акціонерних товариств, про емісію інших цінних паперів Ви можете на нашому ресурсі www.emission.com.ua, в розділі Послуги/Корпоративне управління.

 

Оставьте комментарий