Зміни до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР

Рішенням НКЦПФР від 03.05.2018 №293 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності» прийнято внести зміни до:

яким встановлюється послідовність дій акціонерного товариства, акціонерів та професійних учасників фондового ринку для забезпечення направлення повідомлень через депозитарну систему. Нагадаємо, акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, направляє(ють) акціонерам повідомлення через депозитарну систему України (направлення повідомлення засобами електронної пошти, мобільного зв’язку, іншими способами, визначеними договором та/або внутрішніми документами професійних учасників депозитарної системи України), якщо відповідний спосіб направлення повідомлення визначено уповноваженим органом акціонерного товариства або акціонерами, які скликають загальні збори відповідно.

Відтепер глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат оформлюються емітентом у формі електронного документа відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. У разі необхідності глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат можуть бути відтворені на папері. Відтворена на папері копія засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію.

Акціонерне товариство в порядку, встановленому уповноваженим органом акціонерного товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У випадку виплати дивідендів безпосередньо акціонерам таке повідомлення додатково має містити інформацію про спосіб отримання нарахованих дивідендів акціонером(ами) товариства із зазначенням інформації, що у разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних згідно з пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.  Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Зазначені вище зміни набрали чинності 03.08.2018р. З повним текстом рішення можна ознайомитися за посиланням.

 

Оставьте комментарий