Зміни до Положення про розкриття інформації №2826

05.08.2018 року набирають чинності Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затверджені Рішенням НКЦПФР 19.04.2018 № 243. Зміни до Положення №2826 вносяться з метою приведення його у відповідність до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, який останнім часом зазнав значних змін в частині розкриття інформації.

Зокрема тепер Положенням встановлюється, що емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати регулярну квартальну (проміжну) та особливу інформації.

Також визначений новий перелік та склад особливої інформації. Звертаємо увагу на нові види особливої інформації, які тепер розкриваються приватними акціонерними товариствами:

  • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків (раніше було 10) статутного капіталу;

  • факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;

  • осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

  • зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

  • заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

В свою чергу, відтепер, приватні акціонерні товариства не зобовязані розкривати особливу інформацію щодо прийняття рішення про виплату дивідендів.

З повним текстом Рішення №243 можна ознайомитися за посиланням.

Оставьте комментарий