Вимоги до Повідомлення про намір скористатися правами

06.07.2018 року набрало чинності Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 322 від 15 травня 2018 року, яким встановлюються Вимоги до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення розроблене на забезпечення виконання вимог пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

Нагадаємо, відповідно до зазначеного вище пункту, протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства (далі — заявник вимоги), має право застосувати положення статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» виключно в порядку та на умовах, визначених у цьому пункті.

Для реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», заявник вимоги зобов’язаний у строки, передбачені цим пунктом, подати товариству повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі — повідомлення), і публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

З повним текстом Рішення №322 можна ознайомитися за посиланням.

Оставьте комментарий