ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

20.12.2016 в Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦФПР від 24.11.2016 №1154  «Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (далі – Рішення).

Відповідне Рішення вносить зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826.

            Основними змінами, що вносяться Рішенням, є наступні:

  • Змінюєьться термін розкриття регулярної квартальної інформації — до 30 числа місяця (а не 25-ого як це було раніше), наступного за звітним кварталом — для підприємств, що подають квартальну звітність.

             Такими підприємствами є:

1) акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
2) державні (національні) акціонерні товариства;
3) холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
4) підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
5) емітенти, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;
6) емітенти, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;
7) емітенти, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;
8) емітенти, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;
9) емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі.
  • Рішення встановлює вимогу щодо розкриття у складі регулярної квартальної та річної інформації фінансової звітності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) у разі випуск такого виду цінних паперів.

Рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. Станом на дату розміщеня новини — не опубліковано

         ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ РІШЕННЯ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Рішення НКЦФПР від 12.04.2016 №1154 «Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Оставьте комментарий