Зареєстровано рішення щодо змін до Положення про розкриття інформації

26.02.2019 року на офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено новину про те, що  Міністерством юстиції України 15.02.2019 за № 165/33136 зареєстровано рішення Комісії від 04.12.2018 № 854 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зазначене рішення Комісії вносить зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 № 2180/24713 (із змінами). Рішення набирає чинності з дня його опублікування в офіційних джерелах.

Основними змінами до Положення є:

  1. Зміна строків та порядку розкриття особливої та проміжної інформації емітента, а саме:

Особлива інформація

1. Розміщення на власному веб-сайті негайно, але не пізніше 10.00 години наступного робочого дня після дати вчинення дії
2. Розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії
3. Подання до Комісії протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії

Проміжна інформація

Розміщення проміжної інформації за І, ІІ, ІІІ та ІV квартали не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом
  1. Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Інформація, яка оприлюднюється емітентом на власному веб-сайті, має бути тільки із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
  3. Подання інформації до Комісії відбуватиметься через уповноваженого суб’єкта розкриття, що має право провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. На даний час, уповноваженим суб’єктом розкриття являється ДУ «АРІФРУ».
  4. Приведення складу річної інформації про емітента у відповідність до норм статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме: розкриття емітентом звіту керівництва та звіту про корпоративне управління, що вимагає залучення аудитора (аудиторської фірми).
  5. Запровадження в Положенні про розкриття інформації нових розділів, а саме:

—  Розділу про Порядок розкриття емітентом цінних паперів календарного плану для емітентів, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Розділу  про Розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належить одній особі,  своєї структуру.

 

З повним текстом проекту рішення можна ознайомитися за посиланням.

 

Оставьте комментарий