Зміни до Порядку визнання емісії недобросовісною та недійсною

18 липня 2018 року набрали чинності зміни до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.08. 2018 р. № 1416, шляхом викладення його в новій редакції (Рішення НКЦПФР “Про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною ” від 30.05.2018 р. №357).

Зміни внесені з метою удосконалення відповідного Порядку та у зв’язку із набранням чинності Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Документом визначені наступні підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною:

  • порушення емітентом вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;
  • порушення встановленого законодавством порядку прийняття емітентом рішення про емісію цінних паперів;
  • внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;
  • неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.

У разі визнання емісії цінних паперів недобросовісною (за результатами розгляду документів) НКЦПФР приймає рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів.

З повним текстом змін можна ознайомитися за посиланням.

Оставьте комментарий