Щодо календарного плану. Нове у розкритті інформації

Звертаємо Вашу увагу на те, що з 06.01.2018 року частина 7 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачає норму щодо розміщення емітентами календарного плану оприлюднення інформації.

Нова вимога стосується емітентів, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, які зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Порядок і форма розкриття календарного плану, а також вимоги щодо його змісту повинні встановлюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проте на сьогоднішній день відповідного документу немає. Як повідомляє НКЦПФР на своєму офіційному сайті, Комісія запланувала розробити порядок і форму розкриття календарного плану у поточному році, а у «перехідний» період пропонує у строк, встановлений Законом, оприлюднити емітентами на власному веб-сайті календарний план розміщення вказаної інформації із зазначенням її виду та орієнтовної дати оприлюднення.

При вирішенні питання щодо необхідності розкриття такого плану, необхідно врахувати також ч.4, ч.5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів № 2210-VIII від 16 листопада 2017 року, де зазначено:

  • Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  • Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

Оставьте комментарий