Повідомлення про набуття домінуючого пакета та Публічна безвідклична вимога

З метою реалізації норм частин другої, восьмої статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” та на підставі  пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Рішення від 05.09.2017  № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі».

Цим Рішенням встановлюється:

  1. Форма і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.
  2. Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою, про заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства; заявника вимоги — уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб; товариство; депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи; порядок реалізації цієї вимоги.

Це Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Станом на сьогоднішній день Рішення не опубліковано.

З повним текстом Рішення можна ознайомитися за цим посиланням.

Оставьте комментарий