Зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

За офіційною інформацією сайту Верховною Радою України 5 жовтня прийнято закон, яким вносяться зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблений Міністерством фінансів у рамках виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо наближення законодавства України у сфері бухгалтерського обліку до законодавства Європейського Союзу у відповідній сфері.

Законом зокрема:

  • введено критерії розмежування підприємств на мікропідприємства, малі, середні та великі;

  • введено поняття підприємства, що становить суспільний інтерес — це, відповідно до Закону, підприємства­-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;

  • розширюється сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності шляхом законодавчого закріплення їх обов’язкового застосування великими підприємствами та підприємствами, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення;

  • удосконалюється порядок подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі та її оприлюднення разом з аудиторським висновком;

  • встановлюється, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складається на підставі таксономії фінансової звітності. Таксономія фінансової звітності — склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Більш детально з інформацією про закон можна ознайомитися за цим посиланням.

 

Оставьте комментарий