Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», про який ми повідомляли раніше, НКЦПФР вносить зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Так, 06 вересня 2017 р. в Міністерстві юстиції України за № 1096/30964 зареєстровано рішення НКЦПФР Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 603 від 10.08.2017р.

Найбільш важливими змінами, що вносяться є наступні:

1) Розширено та змінено перелік видів особливої інформації, що розкривається емітентами:

  • Приватні акціонерні товариства повинні звітувати про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (раніше розкривалася інформація про голосуючі акцій. Відтепер мова відсотки у загальній кількості акцій)
  • Публічні акціонерні товариства повинні звітувати про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій (раніше розкривалася інформація про 10% голосуючих акцій).
  • Додано новий вид особливої інформації — набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства;
  • Додано новий вид особливої інформації — набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків, простих акцій публічного акціонерного товариства;
  • Додано новий вид особливої інформації — набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства. Відповідний новий вид особливої інформації, безпосередньо пов’язан з реалізацією нового механізму squeeze-out/sell-out.

2) Дещо зазнав змін склад такого виду особливої інформації, як попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3) Приватні акціонерні товариствам не обов’язково розкривати інформацію про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо така вимога не встановлено їх статутом або Законом України «Про акціонерні товариства».

4) У зв’язку із змінами чинного законодавства, дещо зазнав змін і склад річної інформації емітента.

5) У разі скликання загальних зборів акціонерів у порядку ч. 5, статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням акціонерів про проведення зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати зборів), розміщення інформації в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії www.stockamrket.gov.ua , відтепер є обов’язковим.

Також закріплено норму, щодо обов’язковості розкриття основних показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за рекомендованою формою, що наводиться у Положенні, у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

6) Положення доповнено новим розділом — Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій. Розділ регламентує порядок розкриття інформації емітентом у разі настання зазначених подій.

Рішення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування (станом на дату розміщення цієї новини рішення не опубліковано). Про набрання чинності цього рішення — ми Вас додатково повідомимо.

Більш детально з текстом рішення можна ознайомитися за цим посиланням.

 

Оставьте комментарий