Додаткова емісія акцій та облігацій акціонерного товариства

додаткова емісія, облігації. збільшення статутного капіталу, акціонерне товариство

На сьогоднішній день склалися такі економічні умови, під час яких, інвестування у банківську сферу, шляхом розміщення депозитів, є доволі ризикованим, а, наприклад, у сферу рухомого чи нерухомого майна, недоцільним. Проте гроші повинні працювати та приносити своєму власнику прибуток, а не просто лежати та знецінюватися, особливо звертаючи увагу на динаміку останніх років. На даний момент цікавим та стабільним варіантом вкладення коштів є їх вкладення у розвиток підприємств. На жаль, чинний фондовий ринок, не дає реальної можливості бути гравцями на фондовій біржі та вдало маневрувати за рахунок покупки та продажу тих чи інших цінних паперів господарських товариств, залежно від їх ринкової вартості. Тому ми пропонуємо розглянути такий фінансовий інструмент, як інвестування коштів у підприємства за рахунок додаткової емісії.

Емісія — це сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників.

Так, збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії).

Окрім того, Товариства можуть здійснювати розміщення облігацій — цінних паперів, що посвідчують внесення їх першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії  строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії. 

Емісійні цінні папери в Україні можуть розміщуватися приватно або публічно.

Найцікавіші з точки зору емісій в бізнесі на сьогоднішній день є такі інструменти як облігації підприємств та акції, оскільки розміщення облігацій є реальною альтернативою залученню коштів через банківські кредити, а акцій — довгострковою інвестицією в розвиток підприємства, як на користь самого інвестора, так і на користь підприємства. 

Нормативно-правовими актами, що регламентують порядок додаткової емісії цінних паперів є:

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України “Про акціонерні товариства” (щодо акцій)
Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”
Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затверджений Рішенням НКЦПФР 14.05.2013 №822 (щодо акцій)
Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджений Рішенням НКЦПФР 31.07.2012 № 1073 (щодо акцій)
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затверджене Рішенням НКЦПФР 27.12.2013 № 2998 (щодо облігацій)
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито”

Як вбачається з законодавчих актів, та схем, побудованих на їх основі — додаткова емісія цінних паперів є кропітким процесом, який потребує уваги до кожної деталі та чіткого планування усіх дій.

Компанія «Емісія» має багаторічний досвід з успішного супроводження процесу емісії цінних паперів.

Пропонуємо нашим клієнтам скористатися послугами супроводження процесу додаткової емісії “під ключ” за ціною від 50 000 грн.

Дізнатися більше детально про додаткову емісію та процедуру її супроводу можна зателефонувавши в “Емісію” за телефонами: (061) 222-11-40, (066) 188-00-33, (067) 188-00-33.

Оставьте комментарий