Оприлюденно проект змін до Закону про фінмоніторинг

10.08.2017 року на сайті Держфінмоніторингу оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проект передбачає концептуально новий підхід до проведення суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) процедури фінансового моніторингу.

Відповідно до Проекту, вводиться термін «порогові фінансові операції», замість «обов’язкового фінансового моніторингу». Такий «поріг» встановлено на позначці 300 000 грн. (а не 150 000 грн., як це передбачає чинна редакція Закону).

Тобто, СПФМ звітуватимуть у Держфінмоніторинг про фінансові операції , що будуть перевищувати законодавчо встановлені «пороги» та відповідати одній або більше таких ознак:

  • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін — учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін — учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;
  • фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або пов’язаних осіб;
  • фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
  • фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Важливим є також те, що в Проекті у визначенні «верифікація» немає «прив’язки» до присутності клієнта при здійсненні СПФМ підтвердження належності  відповідній особі ідентифікаційних даних та/або даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). 

Джерело — офіційний сайт ПАРД

Оставьте комментарий