НКПЦФР схвалена зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР продовжує роботу по підготовці змін до своїх нормативно-правових актів для приведення їх у відповідність до Закону України від 23.03.2017 року № 1983-VIII щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах, який набрав чинності з 03.06.2017 року.

В тому числі зміни вносяться до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826).

Змінами передбачено наступне:

1. Доповнено перелік особливої інформації, розкриття яких передбачено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

— факт укладання договору між акціонерами, предметом якого є реалізація акціонерами — власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства;

— набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 50% і більше простих акцій акціонерного товариства;

— набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 75% і більше простих акцій публічного акціонерного товариства;

— набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакету акцій.

2. Доповнено обсяг інформації, що розкривається у складі регулярної інформації, що також регулюється Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

— інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента (для акціонерних товариств крім публічних акціонерних товариств) або інформація про осіб, що володіють 5% і більше акцій емітента (для ПАТ);

— відомості про цінні папери емітента.

3. Положення доповнено новим розділом, який стосується опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.

4. Положення доповнено новим розділом, у зв’язку із вимогою розкриття акціонерними товариствами інформації про придбання акцій АТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій або домінуючого контрольного пакету акцій.

Зміни оприлюднені на офіційному веб-сайті НКЦПФР в розділі «Регуляторна діяльність» http://nssmc.gov.ua/law/projects. Пропозиції та зауваження до проекту можна надсилати до 31.07.2017 на поштову адресу Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР або по e-mail emitent@nssmc.gov.ua.

Джерело — Офіційний сайт НКЦПФР

Оставьте комментарий