Регулятори змінюють підзаконні нормативні акти для реалізації механізмів squeeze-out та sell-out

У зв’язку з набранням чинності Закону України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» НКЦПФР розпочала роботу над приведенням своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом, щоб механізми squeeze-out та sell-out запрацювали на практиці.

Зокрема, завершується робота на комплексними змінами до Положення про провадження депозитарної діяльності (затверджене рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року № 735), для забезпечення виконання норм Закону.

На останньому засіданні НКЦПФР, яке відбулось 27 червня 2017 року, були розглянуті проекти рішень щодо внесення змін до:

—      Положення про порядок звітування депозитарними установами до НКЦПФР (затверджене рішенням НКЦПФР від 11.06.2013 року № 992), яким передбачається відповідно до Закону подання до Комісії інформації про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій ПАТ та власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій інших акціонерних товариств, які діють відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

—      Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат (затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 року № 1332), відповідно до якого переоформлення глобального сертифікату у разі зміни найменування юридичної особи у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства (якщо  свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів не було замінено та містить попереднє найменування товариства) не вимагається;

—      Положення про клірингову діяльність (затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 року № 429), яким запроваджується механізм забезпечення зупинення взяття до клірингу та розрахунків правочинів щодо акцій товариства після проведення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій з акціями цього товариства у зв’язку з надходженням публічної безвідкличної вимоги про придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій цього товариства, акцій у всіх власників акцій цього товариства  відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

Закон також передбачає необхідність зміни Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826) та розробку нового нормативно-правового акту, яким будуть встановлені вимоги до змісту «Публічної безвідкличної вимоги» та «Інформації про структуру власності, що міститься у повідомлені про набуття домінуючого контрольного пакета акцій». Робота над зазначеними документами триває.

Національний банк України, зі свого боку, вносить зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2013 № 492, запроваджуючи до плану рахунків так звані «ескроу-рахунки».

Джерело — офіційний сайт НКЦПФР

Оставьте комментарий