Президент підписав законопроект, що запроваджує процедури squeeze-out та sell-out

Продовжується впровадження реформи існування та діяльності акціонерних товариств, наближення норм чинного українського законодавства до норм законодавства ЄС.

Черговим кроком стало повернення 1 червня 2017 року, з підписом від Президента Законопроекту №2302а-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (щодо механізмів squeeze-out та sell-out). Законопроект направлений на імплементацію Директиви 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Зазначеною Директивою врегульовані питання надання права міноритарним акціонерам вимагати від акціонера — власника 95 відсотків акцій товариства обов’язкового придбання за справедливою ціною акцій, що належать таким міноритарним акціонерам (sell-out) і надання права акціонеру — власнику 95 відсотків акцій товариства права вимагати від міноритарних акціонерів обов’язкового продажу належних їм акцій (squeeze-out).

Необхідно зазначити, що у національному законодавстві на даний час повністю відсутнє врегулювання права на squeeze-out та sell-out, а також механізмів їх застосування.

Законопроект дозволить акціонерним товариства скоротити витрати, пов’язані з виконанням вимог щодо публічності, зменшити об’єм звітності, послабити регуляцію, отримати більше можливостей захиститися від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Більшість громадян України, зокрема найменш захищені версти населення (пенсіонери, діти війни, малозабезпечені, інваліди, тощо), які в процесі приватизації набули права власності на цінні папери різних акціонерних товариств, як правило, володіють дрібними пакетами акцій, які складають близько 0,0001 — 0,01 відсотків статутних капіталів товариств. Такі особи не мають можливості користуватись правами, які надають цінні папери, та зобов’язані нести збитки від володіння такими цінними паперами (наприклад укладення договорів з депозитарними установами, витрати під час переоформлення акцій тощо). Враховуючи викладене, норми законопроекту, які передбачають введення механізмів реалізації права на squeeze-out та sell-out дозволять вирішити вищезазначені проблемні питання. Так, власники дрібного пакету акцій отримають можливість продати належні їм цінні папери за ринковою вартістю, та позбавляться обов’язку нести витрати за послуги депозитарних установ.

В той же час, запропоновані Законопроектом норми надають особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків акцій товариства право, а не обов’язковість, здійснювати примусовий викуп акцій у інших акціонерів товариства. Тобто мажоритарний акціонер може не скористатися цим правом. У такому випадку, мінорітарні акціонери матимуть можливість скористатись своїм правом на sell-out.

Крім цього, законопроектом вносяться зміни щодо спрощення процедур при зміні типу акціонерного товариства.

Очікується, що Законопроект набере чинності вже у найближчий час (з дня, наступного за днем його опублікування), що може надати додатковий поштовх для розвитку фондового рику України.

Оставьте комментарий