06.04.2017 року у Парламенті зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу»

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу» (реєстраційний номер №6303).

Цей законопроект пропонує зміни законодавчого поля, які дозволять покращити дисциплінованість учасників фондового ринку України; ефективно протидіяти зловживанням з цінними паперами; збільшити інвестиції в економіку України через підвищення довіри до ефективності державного регулювання фондового ринку.

Зокрема, законопроект пропонує такі новації:

— закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

— вдосконалення законодавчих норм щодо можливостей міжнародного співробітництва НКЦПФР;

— створення передумов для приєднання України до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO MMoU);

— імплементацію норм Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку, які стосуються міжнародної співпраці регуляторів, обміну інформацією між ними, проведення слідчих дій по запиту іншого регулятора, а також збереження професійної таємниці);

— удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю на фондовому ринку з урахуванням найкращого світового досвіду з метою розбудови ефективної системи запобігання зловживанням.

Законопроект передбачає такі нововведення/зміни у законодавстві, що безпосередньо торкнуться емітентів цінних паперів:

Фінансування Комісії:

фінансування та матеріально-технічне забезпечення Комісії здійснюватиметься за рахунок надходжень від надання Комісією адміністративних послуг, сплати внесків на регулювання учасниками фондового ринку та коштів, які надходять для Комісії в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, інших джерел, не заборонених законодавством;

Проведення Комісією перевірок

  • проведення перевірок – діяльність Комісії, спрямована на виявлення ознак та документування фактів щодо маніпулювання на регульованих ринках та/або БТС, використання інсайдерської інформації, інших порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства;
  • перевірки проводитимуться Уповноваженим на проведення перевірки;
  • Уповноважений на проведення перевірки повинен буде виконувати свої функції незалежно від Уповноважених на розгляд справ та інших працівників Комісії, та не повинен залучатися або бути залученим до процесів оцінювання, нагляду за діяльністю або ліцензування професійного учасника фондового ринку;
  • в процесі проведення перевірки Уповноважений на проведення перевірки:

— збиратиме, аналізуватиме, перевірятиме документи, інформацію, в тому числі, що міститься в інформаційних системах (базах даних), інші матеріали, що можуть бути доказами правопорушень;

— робитиме та/або отримуватиме завірені копії або виписки з документів, баз даних, інших матеріалів;

— може вимагати надання усних або письмових пояснень, документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку, учасників товарних ринків або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів/щодо товарних деривативів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов’язані з перевіркою;

— вимагатиме під час проведення перевірки від операторів і провайдерів телекомунікацій надання інформації про надані телекомунікаційні послуги та інших матеріалів, що можуть бути доказами порушень законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства (скріншотів, аудіо-, відео-, фотоматеріалів, ділової переписки, в тому числі за допомогою засобів електронної пошти, протоколів дій тощо);

— залучатиме до проведення перевірки інших службовців Комісії, до компетенції яких належить проведення перевірки;

— залучатиме експертів;

— проводитиме виїзні перевірки;

— безперешкодно входитиме до приміщень юридичних осіб для проведення виїзної перевірки та матиме доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

— вилучатиме під час проведення виїзної перевірки документи та електронні носії, що підтверджують факти порушення законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства.

Проведення Комісією оцінювання:

емітенти оцінюватимуться для визначення:

а) стану корпоративного управління;

б) відповідності здійснення емітентом емісії цінних паперів вимогам законодавства;

в) забезпечення дотримання емітентами прав інвесторів;

Розгляд Комісією справ про правопорушення на фондовому ринку:

  • справи розглядатимуться Колегією Уповноважених на розгляд справ, до складу якої входитимуть Уповноважені на розгляд справ, що призначатимуться Рішенням Комісії за результатами конкурсу. Колегія уповноважених на розгляд справ є самостійним структурним підрозділом центрального апарату, який підпорядковується Комісії;
  • передбачено застосування санкцій не лише до юридичних осіб, а й до фізичних осіб за порушення законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства;
  • розширено перелік підстав для застосування санкцій та розроблено принципи їх застосування;
  • змінено строк притягнення до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів — з трьох до п’яти років з дня його вчинення незалежно від санкції.

Зазначимо, що даний документ є законопроектом та до моменту прийняття та офіційного оприлюднення може бути суттєво змінений як під час опрацювання так і під час прийняття.

Підготовлено за матеріалами офіційного сайту НКЦПФР  та офіційного сайту ПАРД.

Оставьте комментарий