Трансформація за МСФЗ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

 

Змінами  до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень (від 5 жовтня 2017 року  № 2164-VIII), що набрали чинності 01.01.2018 року, збільшено перелік підприємств, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Нагадаємо, що для ПАТ та професійних учасників фондового ринку ця вимога вже давно не є новою.

Що являє собою трансформація фінансової звітності?

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вперше в Україні здійснюється, як правило, шляхом трансформації (коригувань) показників фінансової звітності, підготовленої за правилами, передбаченими П(С)БО. Трансформації підлягають, головним чином, показники балансу. В процесі трансформації мають місце 2 типи коригувань:  рекласифікація та коригування, які пов’язані з визнанням та оцінкою активів та зобов’язань.

Хто повинен складати фінансову звітність за міжнародними стандартами?

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес (емітенти ЦП, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо ЦП яких здійснено публічну пропозицію; банки; страховики; недержавні пенсійні фонди; інші фін.установи (крім мікро та малих), великі підприємства);
  • публічні акціонерні товариства;
  • підприємства, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
  • підприємства, які провадять господарську діяльність за такими видами: надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; недержавне пенсійне забезпечення; допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування, за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

 

Вище перелічені підприємства складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності  за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бух.обліку.

Методи підготовки звітності за МСФЗ

Після подання першої фінзвітності за МСФЗ (наприклад, починаючи з 01.01.20 р.) бухгалтерський облік слід вести за правилами МСФЗ, тобто трансформувати звітність буде вже не можна (ч. 6 ст. 121 Закону № 996 у редакції після 01.01.18 р.). А до 1 січня 2020 року підприємства можуть або вести облік згідно з П(С)БО і трансформувати «українську» фінзвітність, або вести бухоблік відразу згідно з МСФЗ і складати «міжнародну» звітність.

Етапи трансформації

Підготовчий етап – аналіз облікової політики підприємства на предмет виявлення в ній невідповідностей вимогам МСФЗ і внесення до неї змін — найголовніший. Дуже важливо знайти розбіжності між П(С)БО та МСФЗ, щоб відобразити їх в обліковій політиці. Від правильного аналізу багато в чому буде залежати достовірність усієї майбутньої звітності.

Зверніть увагу: підприємство повинне застосовувати одну й ту саму облікову політику на дату переходу на МСФЗ (наприклад, на 01.01.18 р.) і потім у першій фінансовій звітності (2018–2019 рр.) (§ 7 МСФЗ (IFRS) 1).

Сам процес трансформації показників фінансової звітності складається із таких кроків:

Описание

Як замовити послугу трансформації за МСФЗ?

Зателефонувати в Емісію:
Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:

Форма замовлення