Створення (заснування) акціонерного товариства

Процедура створення (заснування) акціонерного товариства

Порядок та особливості створення (заснування) акціонерного товариства визначається Законом України “Про акціонерні товариства”.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути:

  • держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном;
  • територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном;
  • фізичні особи;
  • юридичні особи;

Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб.

При заснуванні акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань з виконання для товариства робіт або надання послуг.

Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

Акціонерне товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Порядок її проведення визначається Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань ».

Загальний порядок створення (заснування) акціонерного товариства

Загальний порядок створення (заснування) акціонерного товариства

Вартість послуги

Компанія «Емісія» одна з небагатьох в Україні, хто має досвід реєстрації акціонерних товариств за останні роки. Наші знання, підтверджені на практиці, забезпечать всі етапи реєстрації товариства без особливих турбот.

Компанія «Емісія» пропонує супроводження процесу створення акціонерного товариства “під ключ” за ціною від 40 000 грн.

Як замовити послугу супроводження створення (заснування) акціонерного товариства

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення