Сайт акціонерного товариства (АТ)

Навіщо потрібен сайт акціонерного товариства (АТ)?

Відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” всі емітенти цінних паперів повинні мати та обслуговувати власний сайт акціонерного товариства (АТ).

Яку інформацію емітенти повинні розміщувати на власному веб-сайті?

  • особливу інформацію (не пізніше 10:00 2-го роб. дня після дати вчинення дії (інший термін для емітентів, допущених до торгів на біржі));
  • квартальні звіти (не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом (для емітентів визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»));
  • річні звіти (не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним);
  • структуру власності (для емітентів визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»);
  • повідомлення про проведення загальних зборів (не пізніш ніж за 30 / 15 днів до зборів) та іншу інформацію щодо зборів передбачену Законом України «Про акціонерні товариства»;
  • проспект емісії при публічному розміщенні;
  • Публічні акціонерні товариства розміщують значно більший обсяг інформації, що визначений законодавством (більш детально про це у відповідній Пам’ятці).

Яким вимогам повинен відповідати сайт публічного акціонерного товариства?

Відповідно до ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства”, публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14-20 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 Закону та частини п’ятої статті 45 Закону.

Строки та порядок розміщення встановлюються Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

Пам’ятка щодо розміщення інформації публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті (веб-сторінці).

Чому варто реєструвати сайт акціонерного товариства (АТ) в зоні pat.ua?

Тут Ви можете з легкістю, майже миттєво, створити сайт для акціонерного товариства, який повністю відповідає закону, має приємний дизайн та різноманітні кольорові схеми. Відтепер для цього не потрібен програміст, хостінг та інше.
Приклади сайту:
www.solnechnik.pat.ua
www.test.pat.ua
www.tema.prat.ua

Яка вартість послуги?

900 грн. на рік — вартість конструктора сайту (вартість доменного імені — адреси сайту в Інтернет та хостінгу). Разом з доменом Ви безкоштовно отримуєте пошту у власному домені, приклад info@solnechnik.pat.ua.

Як створити власний веб-сайт?

Скористуватися нашим зручним сервісом, просто натиснувши цю кнопку arrow blue

Як можна використати поштову скриньку в домені pat.ua?

Разом з сайтом Ви отримуєте можливість зареєструвати поштову скриньку у власному домені.

Окрім використання цієї скриньки для комерційній потреб Товариства, Ви можете скористатися нею для обміну даними в процесі використання «Особистого кабінету» АРПФРУ на smida.gov.ua, а саме отримання відповідних протоколів щодо статусу відправленої інформації через АРІФРУ до НКЦПФР. 

Оскільки, Ви здійснюєте сплату за хостінг у зоні pat.ua — пошта у Вашому домені повністю відповідає вимогам НКЦПФР, що передбачені Положенням щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів від 12.03.2013 № 311.

Наші клієнти вже багато років вдало використовую відповідну перевагу сайті www.pat.ua

Щоб отримати доступ до Вашої пошти, можете скористатись наступним посиланням: http://mail.pat.ua/

Налаштування поштового клієнту

Ці дані потрібні вам для того, щоб налаштувати поштовий клієнт для доступу до поштової скриньки:

Адреса POP3(або IMAP) серверу: mx.pat.ua
Адреса SMTP-серверу (для відправлення пошти): smtp.pat.ua