Публікація фінансової звітності

Публікація фінансової звітності

Відповідно до ч.4 ст.14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях. Таким чином, публікація фінансової звітності є одною зі складових виконання норм Закону.

В які строки необхідно оприлюднювати річну фінансову звітність?

Не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Що саме необхідно оприлюднювати?

 • Річну фінансову звітність
 • Консолідовану фінансову звітність
 • Аудиторський висновок

Чи підходить для цього газета «Фінансовий вісник»?

Так. Газета «Фінансовий вісник» є всеукраїнським виданням та відповідає всім вимогам, встановленим законодавством.

Що публікується в газеті «Фінансовий вісник»?

 • Річна фінансова звітність та аудит публічних акціонерних товариств;
 • Річна фінансова звітність та аудит страхових компаній;
 • Річна фінансова звітність та аудит кредитних спілок;
 • Річна фінансова звітність та аудит ломбардів;
 • Річна фінансова звітність та аудит банків;
 • Річна фінансова звітність та аудит компанцій з управління активами;
 • Річна фінансова звітність та аудит торговців цінними паперами;
 • Річна фінансова звітність та аудит депозитарних установ;
 • Річна фінансова звітність та аудит бірж;
 • Річна фінансова звітність та аудит інших фінансових установ та суб’єктів, визначених законом;
 • Повідомлення про проведення загальних зборів господарських товариства, фондів, фінансових установ тощо;
 • Повідомлення про прийняття відповідним органом управління фінансової установи рішення про подання заяви про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ;
 • Повідомлення про втрату документів;
 • Корпоративні новини господарських товариств;
 • Новини законодавства.

Як опублікувати фінансову звітність?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення

Про видання

Публікація фінансової звітності у газеті "Фінансовий вісник"

«Фінансовий вісник» — це загальнодержавна щомісячна газета (в період оприлюднення річної фінансової звітності суб’єктами господарювання періодичність виходу видання змінюватиметься до одного номера на день). Засновник: Приватне підприємство «Приватна фірма «Емісія”. Серія та номер свідоцтва: КВ 12275-1159Р. Видавець: Приватне підприємство «Приватна фірма «Емісія”. В газеті «Фінансовий вісник» друкуються: інформація про фінансовий стан підприємств, аналітичні матеріали щодо суб’єктів фінансового ринку України, корпоративні новини тощо. Після публікації ви отримуєте: 2 примірники видання на поштову адресу; оригінали рахунку та акту виконаних робіт; безкоштовне завантаження фін. звітності на ваш сайт в порталі uafin.net.

Зручний сайт, де ви можете замовити публікацію у виданні та отримати знижку — www.fv.uafin.net