Про компанію

Про компанію «Емісія»

Розпочнемо з історії про компанію «Емісія», яку біло засновано понад 20 років тому. На той час фондовий ринок України знаходився на стадії становлення. Молода, амбіціозна команда нашої Компанії швидко досягла поставленої мети — стала справжнім професіоналом та лідером галузі на ринку Запорізької області, доклала багато зусиль до розвитку фондового ринку. Оскільки фондовий ринок — це напрямок діяльності, що дуже динамічно розвивається, наша Компанія також не стоїть на місці.

На сьогоднішній день Компанія є беззаперечним лідером не тільки у Запорізькій області, але й одним з найкрупніших в Україні за кількістю емітентів, яким надаються послуги з обслуговування обліку цінних паперів, підготовки звітності та інших консалтингових послуг на ринку цінних паперів.

Більш того, клієнтами Компанії все частіше стають емітенти з інших регіонів України. Цьому сприяють низка таких факторів, як професіоналізм працівників Компанії, її стійке фінансове становище, виконання усіх норм чинного законодавства України (у тому числі щодо дотримання пруденційних норм), а також завжди дбайливе та індивідуальне ставлення до кожного клієнта нашої Компанії.

Напрямами діяльності Компанії є:

— Корпоративне управління, а саме:

  • Підготовка всіх видів особливої нформації емітентів
  • Переідентифікація в ПАТ «НДУ»
  • Підготовка Річних, Квартальних звітів емітентів
  • Супровід Загальних зборів акціонерів
  • Створення акціонерних товариства та проведення додаткових емісій
  • Реорганізація та ліквідація акціонерних товариств
  • Створення статутних документів
  • Зміна типу акціонерних товариств

— Публікації емітентів в офіційному друкованому виданні НКЦПФР — Бюлетень «Відомості НКЦПФР»

— Публікація фінансової звітності у спецілаізованному всеукраїнському виданні «Фінансовий вісник»

— Створення власних веб-сайтів АТ (www.pat.ua), фінансових уставнов (www.uafin.net), аудиторських фірм (www.auditorov.com)

— Послуги торговця цінними паперами

— Послуги депозитарної установи емітентам, депонентам фізичним та юридичним особам

— Система правового електронного документообігу (СПЕД)

— Проведення аудиту, трансформації МСФЗ, ведення бухгалтерського обліку

— Державна реєстрація (для ТОВ, ТДВ, ПП, ФОП). Створення та внесення змін.

Компанія “Емісія” надає повний спектр послуг на фондовому ринку України, тому цей перелік напрямів діяльності не є вичерпним і ми готові до нових цікавих завдань та викликів.

Топ-менеджмент

Хайрулліна Марина
Керівник компанії
Зв’язатися

Баранова Ольга
Заступник керівника, оцінювач ЦП
Зв’язатися

Мержинська Катерина
Головний менеджер
Зв’язатися

Воронова Наталія
Головний бухгалтер
Зв’язатися

Лазаренко Світлана
Директор аудиторської фірми
Зв’язатися

Міроничева Дар’я
Фахівець з депозитарної діяльності
Зв’язатися