Про компанію

Про компанію «Емісія»

Розпочнемо з історії про компанію «Емісія», яку біло засновано понад 20 років тому. На той час фондовий ринок України знаходився на стадії становлення. Молода, амбіціозна команда нашої Компанії швидко досягла поставленої мети — стала справжнім професіоналом та лідером галузі на ринку Запорізької області, доклала багато зусиль до розвитку фондового ринку. Оскільки фондовий ринок — це напрямок діяльності, що дуже динамічно розвивається, наша Компанія також не стоїть на місці.

На сьогоднішній день Компанія є беззаперечним лідером не тільки у Запорізькій області, але й одним з найкрупніших в Україні за кількістю емітентів, яким надаються послуги з обслуговування обліку цінних паперів, підготовки звітності та інших консалтингових послуг на ринку цінних паперів.

Більш того, клієнтами Компанії все частіше стають емітенти з інших регіонів України. Цьому сприяють низка таких факторів, як професіоналізм працівників Компанії, її стійке фінансове становище, виконання усіх норм чинного законодавства України (у тому числі щодо дотримання пруденційних норм), а також завжди дбайливе та індивідуальне ставлення до кожного клієнта нашої Компанії.

Напрямами діяльності Компанії є:

— Корпоративне управління, а саме:

  • Підготовка всіх видів особливої нформації емітентів
  • Переідентифікація в ПАТ «НДУ»
  • Підготовка Річних, Квартальних звітів емітентів
  • Супровід Загальних зборів акціонерів
  • Створення акціонерних товариства та проведення додаткових емісій
  • Реорганізація та ліквідація акціонерних товариств
  • Створення статутних документів
  • Зміна типу акціонерних товариств

— Публікація фінансової звітності у спецілаізованному всеукраїнському виданні «Фінансовий вісник»

— Створення власних веб-сайтів АТ (www.pat.ua), фінансових установ (www.uafin.net), аудиторських фірм (www.auditorov.com)

— Послуги торговця цінними паперами

— Послуги депозитарної установи емітентам, депонентам фізичним та юридичним особам

— Проведення аудиту, трансформації МСФЗ, ведення бухгалтерського обліку

— Державна реєстрація (для ТОВ, ТДВ, ПП, ФОП). Створення та внесення змін.

Компанія “Емісія” надає повний спектр послуг на фондовому ринку України, тому цей перелік напрямів діяльності не є вичерпним і ми готові до нових цікавих завдань та викликів.

Топ-менеджмент

Баранова Ольга
Керівник компанії, тогровець ЦП
Зв’язатися

Воронова Наталія
Головний бухгалтер
Зв’язатися

Жукова Тетяна
Провідний спеціаліст
Зв’язатися

Міроничева Дар’я
Фахівець з депозитарної діяльності
Зв’язатися