Про компанію

Емісія

Компанію «Емісія» засновано понад 20 років тому. На той час фондовий ринок України знаходився на стадії становлення. Молода, амбіціозна команда нашої Компанії швидко досягла поставленої мети — стала справжнім професіоналом та лідером галузі на ринку Запорізької області, доклала багато зусиль до розвитку фондового ринку. Оскільки фондовий ринок — це напрямок діяльності, що дуже динамічно розвивається, наша Компанія також не стоїть на місці.

На сьогоднішній день Компанія є беззаперечним лідером не тільки у Запорізькій області, але й одним з найкрупніших в Україні за кількістю емітентів, яким надаються послуги з обслуговування обліку цінних паперів, підготовки звітності та інших консалтингових послуг на ринку цінних паперів.

Більш того, клієнтами Компанії все частіше стають емітенти з інших регіонів України. Цьому сприяють низка таких факторів, як професіоналізм працівників Компанії, її стійке фінансове становище, виконання усіх норм чинного законодавства України (у тому числі щодо дотримання пруденційних норм), а також завжди дбайливе та індивідуальне ставлення до кожного клієнта нашої Компанії.

Напрямами діяльності Компанії є:

- Корпоративне управління, а саме:

  • Підготовка всіх видів особливої нформації емітентів
  • Переідентифікація в ПАТ "НДУ"
  • Підготовка Річних, Квартальних звітів емітентів
  • Супровід Загальних зборів акціонерів
  • Створення акціонерних товариства та проведення додаткових емісій
  • Реорганізація та ліквідація акціонерних товариств
  • Створення статутних документів
  • Зміна типу акціонерних товариств

- Публікації емітентів в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

- Публікація фінансової звітності у спецілаізованному всеукраїнському виданні "Фінансовий вісник"

- Створення власних веб-сайтів АТ (www.pat.ua), фінансових уставнов (www.uafin.net), аудиторських фірм (www.auditorov.com)

- Послуги торговця цінними паперами

- Послуги депозитарної установи емітентам, депонентам фізичним та юридичним особам

- Система правового електронного документообігу (СПЕД)

- Проведення аудиту, трансформації МСФЗ, ведення бухгалтерського обліку

- Державна реєстрація (для ТОВ, ТДВ, ПП, ФОП). Створення та внесення змін.

Компанія “Емісія” надає повний спектр послуг на фондовому ринку України, тому цей перелік напрямів діяльності не є вичерпним і ми готові до нових цікавих завдань та викликів.

Топ-менеджмент

Хайрулліна Марина

Хайрулліна Марина
Керівник компанії
Зв'язатися

Лазаренко Світлана

Лазаренко Світлана
Керівник аудиторської фірми
Зв'язатися

Небоян Антон

Небоян Антон
Заступник керівника з юридичних питань
Зв'язатися

Дарія Плохотнікова

Дар'я Плохотнікова
Головний менеджер з публікацій
Зв'язатися

Баранова Ольга

Баранова Ольга
Заступник керівника з депозитарної діяльності та торгівлі ЦП
Зв'язатися