Прайс

Прайс-лист на послуги, що надаються Компанією «Емісія»

Послуги з питань корпоративного обслуговування
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Супровід загальних зборів акціонерів 4500
2 Підготовка річного звіту емітента ПРАТ/ПАТ 5000/7000
3 Підготовка особливої інформації емітента 900
4 Підготовка квартального звіту емітента 3500
5 Внесення змін до анкети рахунку у ЦП в НДУ 900
6 Внесення змін до анкети рахунку у ЦП у депозитарній установі 800
7 Підготовка запитів на складання довідок, реєстрів до НДУ 400
8 Листування з органами державної влади (в т.ч. НКЦПФР) стосовного корпоративного управління та цінних паперів від 600
9 Розміщення повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній базі даних Комісії 500
10 Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень 6000
11 Зміна типу акціонерного товариства 10000
12 Squeeze-out (сквіз-аут) 40000
13 Реєстрація випуску цінних паперів від 40000
14 Реорганізація акціонерного товариства в іншу форму господарського товариства від 40000
15 Ліквідація акціонерного товариства від 60000
Послуги зі створення власного веб-сайту
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Створення власного веб-сайту акціонерного товариства за допомогою «Конструктору сайту» 900 грн./рік
2 Поштова скринька (без створення веб-сайту) 200 грн./рік
Обслуговування Особистого кабінету АРІФРУ
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Допомога в обслуговуванні Особистого кабінету АРІФРУ 500 грн./рік
Тарифи депозитарної установи на основні послуги Емітентам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунків у ЦП та зарахування ЦП на рахунки власників у Депозитарній установі До 100 рах. — 10 грн.; від 100 до 500 рах. — 8 грн; від 500 до 2000 рах. — 6 грн; більше 2000 рах. — 4 грн.
2 Списання ЦП з рахунків власників у випадку зміни Депозитарної установи та закриття відповідних рахунків у ЦП До 2500 рах. — 20 грн; від 2500 рах. і більше — 50000 грн.
3 Переказ ЦП власника на рахунок, відкритий в іншій Депозитарній установі, в разі його особистого звернення (без укладання договору) 100 грн. + Д
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП 900 грн./місяць
5 Внесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 нмдг) 50 грн. + Д

*Д — Тариф депозитарію

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

Тарифи депозитарної установи на основні послуги юридичним особам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП. Закриття рахунку/рахунків у ЦП. 200 грн. + Д
2 Внесення змін до анкети рахунку/рахунків у ЦП 100 грн. + Д
3 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП Д + 0,002% від номінальної вартості ЦП, але не менше 450 грн/місяць
4 Надання виписки за станом рахунку у ЦП за запитом депонента 150 грн. + Д
5 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами ТОВ «ФК «Емісія» 150 грн. + Д
6 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами (крім випадку, зазначеного в п.5) 0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не менше 200 грн., а у разі зміни депозитарної установи 500 грн.

*Д — Тариф депозитарію

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

Тарифи депозитарної установи на основні послуги фізичним особам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП 100 грн. + Д
2 Закриття рахунку/рахунків у ЦП 0 грн. + Д
3 Внесення змін до анкети рахунку/рахунків у ЦП 0 грн./100 грн. у разі першого звернення, коли рахунок було відкрито за розпорядженням емітента
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП Якщо номінальна вартість пакету ЦП < 500 грн. та % від СК < 5% — Безкоштовно;
Якщо номінальна вартість пакету ЦП > 500 грн. та % від СК < 5% — 30 грн.;
Незалежно від номінальної вартості пакету ЦП:
• якщо % від СК > 5% — 50 грн.;
• якщо % від СК > 50% — 100 грн.
5 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами ТОВ «ФК «Емісія» 50 грн. + Д
6 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами (крім випадку, зазначеного в п.5) 0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не менше 50 грн., а у разі зміни депозитарної установи 100 грн.
7 Надання виписки за станом рахунку у ЦП за запитом депонента 30 грн. + Д

*Д — Тариф депозитарію

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

Тарифи депозитарної установи на надання реєстру емітентам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Надання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів в паперовому вигляді  500 грн./примірник
2 Надання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів/інформаційної довідки в електронному вигляді на СD-диску 250 грн./примірник
3 Надання інформаційної довідки, що потребує формування реєстру власників іменних цінних папері, у паперовому вигляді. 200 грн./примірник

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

У даному розділі відображені лише основні послуги, що надаються Компанією «Емісія».

Більш детально про тарифи депозитарної установи можна переглянути за посиланням.

Для замовлення послуги, уточнення вартості та інших процедурних питань можна скористатися формою зворотнього зв’язку або просто зателефонувавши до «Емісії».

Окрім того, Компанія “Емісія” надає повний спектр послуг на фондовому ринку України, тому цей перелік напрямів діяльності не є вичерпним і ми готові до нових цікавих завдань та викликів.

Тому, у разі, якщо Ви з якоїсь причини не знайшли необхідну Вам послугу у цьому переліку — звертайтеся до нас, ми з радістю та ентузіазмом роздивимося Ваші питання та повідомимо вартість відповідної послуги.