Прайс

Прайс-лист на послуги, що надаються Компанією «Емісія»

Послуги з питань корпоративного обслуговуванняя
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Супровід загальних зборів акціонерів 3000
2 Підготовка річного звіту емітента 4000
3 Підготовка особливої інформації емітента 550
4 Підготовка квартального звіту емітента 1500
5 Внесення змін до анкети рахунку у ЦП в НДУ 700
6 Внесення змін до анкети рахунку у ЦП у депозитарній установі 600
7 Підготовка запитів на складання довідок, реєстрів до НДУ 250
8 Листування з органами державної влади (в т.ч. НКЦПФР) стосовного корпоративного управління та цінних паперів від 600
9 Розміщення повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній базі даних Комісії 300
10 Зміна типу акціонерного товариства 10000
11 Реєстрація випуску цінних паперів від 50000
12 Реорганізація акціонерного товариства в іншу форму господарського товариства від 30000
13 Ліквідація акціонерного товариства від 40000
Послуги з публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР
Розмір публікації від формату А4 Вартість (грн. з ПДВ)
1/1 3090
1/2 1680
1/3 1218
1/4 936
1/6 750
1/8 585
1/16 345
1/32 240

* згідно офіційних тарифів офіційного друкованого видання НКЦПФР — бюлетень «Відомості НКЦПФР»

Послуги зі створення власного веб-сайту
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Створення власного веб-сайту акціонерного товариства за допомогою «Конструктору сайту» 900 грн./рік
2 Поштова скринька (без створення веб-сайту) 200 грн./рік
Програма підпису звітів емітентів, що подаються до НКЦПФР — СПЕД
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Надання доступу до програми СПЕД (Системи правового електронного документообігу) 500 грн./рік
Тарифи депозитарної установи на основні послуги Емітентам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунків у ЦП та зарахування ЦП на рахунки власників у Депозитарній установі До 100 рах. — 5 грн.; від 100 до 500 рах. — 4 грн; від 500 до 2000 рах. — 3 грн; більше 2000 рах. — 2 грн.
2 Списання ЦП з рахунків власників у випадку зміни Депозитарної установи та закриття відповідних рахунків у ЦП До 2500 рах. — 15 грн; від 2500 рах. і більше — 30000 грн.
3 Переказ ЦП власника на рахунок, відкритий в іншій Депозитарній установі, в разі його особистого звернення (без укладання договору) 100 грн. + Д
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП 300 грн./місяць
5 Внесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 нмдг) 50 грн. + Д

*Д — Тариф депозитарію

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

Тарифи депозитарної установи на основні послуги юридичним особам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП. Закриття рахунку/рахунків у ЦП. 100 грн. + Д
2 Внесення змін до анкети рахунку/рахунків у ЦП 50 грн. + Д
3 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП Д + 0,002% від номінальної вартості ЦП, але не менше 150 грн/місяць
4 Надання виписки за станом рахунку у ЦП за запитом депонента 50 грн. + Д
5 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами ТОВ «ФК «Емісія» 50 грн. + Д
6 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами (крім випадку, зазначеного в п.5) 0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не менше 100 грн., а у разі зміни депозитарної установи 250 грн.

*Д — Тариф депозитарію

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

Тарифи депозитарної установи на основні послуги фізичним особам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Відкриття рахунку/рахунків у ЦП 50 грн. + Д
2 Закриття рахунку/рахунків у ЦП 0 грн. + Д
3 Внесення змін до анкети рахунку/рахунків у ЦП 0 грн./30 грн. у разі першого звернення, коли рахунок було відкрито за розпорядженням емітента
4 Здійснення обліку ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках у ЦП Безкоштовно, якщо номінальна вартість ЦП менше 500 грн.; Д + 0,005% від ном.вартості ЦП, але не менше 20 грн., — якщо номінальна вартість ЦП дорівнює або більше 500 грн./місяць
5 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами ТОВ «ФК «Емісія» 30 грн. + Д
6 Проведення операції зарахування, списання прав на цінні папери між депонентами (крім випадку, зазначеного в п.5) 0,02% від номінальної вартості ЦП + Д, але не менше 50 грн., а у разі зміни депозитарної установи 100 грн.
7 Надання виписки за станом рахунку у ЦП за запитом депонента 15 грн. + Д

*Д — Тариф депозитарію

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

Тарифи депозитарної установи на надання реєстру емітентам
Найменування послуги Вартість (грн.)
1 Надання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів в паперовому вигляді 0,07 грн. за кожного власника, але не меньше 250 грн./примірник
2 Надання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів/інформаційної довідки в електронному вигляді на СD-диску 100 грн./примірник
3 Надання інформаційної довідки, що потребує формування реєстру власників іменних цінних папері, у паперовому вигляді. 50 грн./примірник

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп.196.1.1 пункту 196.1 ст.196 Податкового Кодексу України

У даном розділі відображені лише основні послуги, що надаються Компанією «Емісія».

Більш детально про тарифи депозитарної установи можна переглянути за посиланням.

Для замовлення послуги, уточнення вартості та інших процедурних питань можна скористатися формою зворотнього зв’зяку або просто зателефонуваваши до «Емісії».

Окрім того, Компанія “Емісія” надає повний спектр послуг на фондовому ринку України, тому цей перелік напрямів діяльності не є вичерпним і ми готові до нових цікавих завдань та викликів.

Тому, у разі, якщо Ви з якоїсь причини не знайшли необхідну Вам послугу у цьому переліку — звертайтеся до нас, ми з радістю та інтузіазом роздивимося Ваші питання та повідомимо вартість відповідної послуги.