Переідентифікація (внесення змін до анкети рахунку) в НДУ

Переідентифікація (внесення змін до анкети рахунку) в НДУ

Найчастіші підстави для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах — (переідентифікації  (внесення змін до анкети рахунку) в НДУ):

Переідентифікація (внесення змін до анкети рахунку) в НДУ

Які документи регламентують переідентифікацію (внесення змін до анкети рахунку) в НДУ?

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (див.п.2.1.7).

Основні документи, що подаються для внесення змін до анкети рахунку

  • анкета рахунку у цінних паперах, заповнена з урахуванням змін у 2-х примірниках;
  • оригінали або засвідчені відповідно до вимог Регламенту копії документів, які підтверджують відповідні зміни;
  • розпорядження Центральному депозитарію на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах у 2-х примірниках;
  • витяг з ЄДР, сформований за допомогою он-лайн сервісу ЄДР з кодом доступу, засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (при зміні керівника, розпорядника та/або внесенні змін до установчих документів). Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах змінюється розпорядник рахунку або інформація про нього, до письмового розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах та нової анкети додаються наступні документи:
  • довіреність розпорядника (розпорядників) рахунку, якщо розпорядником (розпорядниками) рахунку є особа (особи), яка (які) не має (не мають) права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  • нову картку із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку та відбитком печатки емітента. Картка повинна містити зразки підписів розпорядника (розпорядників) рахунку, особи (осіб), яка(-і)) має(-ють) права діяти від імені емітента без довіреності , засвідчені нотаріально, та відбиток (відбитки) печатки (печаток) емітента (у разі наявності печатки).
  • копію паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Вартість послуги

Компанія «Емісія» підготує пакет для внесення змін до анкети рахунку та проконтролює проходження документів в Центральному Депозитарії за 900 грн.

Як замовити послугу «Переідентифікація (внесення змін до анкети рахунку) в НДУ»?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення