Внесення змін до ЄДР

Внесення змін до ЄДР

Зміна відомостей про юридичну особу або фізичну особу-підприємця здійснюється через внесення змін до ЄДР.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) — це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. 

Які данні містяться в ЄДР?

Щодо юридичних осіб — це:

 • найменування; ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ);
 • організаційно-правова форма;
 • перелік засновників (учасників) юридичної особи;
 • інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • види діяльності (за КВЕД);
 • відомості про керівника юридичної особи
 • розмір статутного (складеного) капіталу;
 • та інші важлива інформація.

Відомості про фізичну особу — підприємця включають:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (ІНН/ІПН);
 • місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем);
 • види діяльності (за КВЕД);
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 • інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою — підприємцем: телефон та адреса електронної пошти тощо.

Як отримати відомості з ЄДР?

Безкоштовний доступ до ЄДР можна отримати на сайті Міністерства юстиції України — https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Окрім того, на цьому ж сайті можливо отримати і платний витяг щодо підприємства або ФОП, який у подальшому можна буде роздрукувати і що матиме статус офіційного документа. Зробити це можливо за наступним посиланням — https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract

В паперовому вигляді витяг, що надається на платній основі, можливо отримати безпосередньо в реєструвальному органі, що проводить державну реєстрацію або у нотаріусів, що надають відповідний вид послуг.

Як внести зміни до ЄДР?

Порядок проведення реєстрації змін відомостей, що містяться в ЄДР регулюється Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.

Найбільш розповсюдженими змінами, що вносяться юридичними особами до ЄДР є:

 • зміни до установчих документів юридичної особи (статуту)
 • зміна керівника
 • зміна видів економічної діяльності (за КВЕД)
 • зміна місяцезнаходження юридичної особи (у т.ч. у зв’язку із прийняттям “Закону про декомунізацію”)
 • зміна складу засновників (учасників)
 • зміна розміру статутного капіталу
 • зміна найменування юридичної особи та інші зміни.

Товариство зобов’язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру. Відповідне положення не розповсюджується на таку організаційно-правову форму, як акціонерне товариство.

Особливості внесення змін до ЄДР для фізичних осіб-підпрємців

Для ФОП основними змінами є:

 • зміна прізвища, та/або імені, та/або по батькові;
 • зміна реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІНН/ІПН);
 • зміна місця проживання/місцезнаходження;
 • зміна видів економічної діяльності (за КВЕД) тощо.

Для проведення державної реєстрації змін подається комплект документів, передбачений для кожного виду реєстраційних дій:

 • заява;
 • документ про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційних дій;
 • довіреність на особу, що подє пакет документів (у разі, якщо ФОП або керівник юридичної особи не подає документи особисто),
 • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР (для юридичної особи),
 • установчий документ юридичної особи в новій редакції — у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Конкертний вичернпний перелік для кожного виду реєстраційних дій та вимоги до їх оформлення передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.

Форми заяв, для кожного з виду реєстраційних дій встановлено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Звертаємо увагу, що відповідні нормативні документи дуже часто змінюються. Рекомендується кожний раз перевіряти чинну редакцію Закону та Наказу, перед поданням документів до органу реєстрації.

Вартість послуги

Компанія «Емісія» пропонує супроводження процесу внесення змін до ЄДР для підприємств та ФОП “під ключ” за договірною ціною.

Як замовити послугу внесення змін до ЄДР?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення