Бухгалтерське обслуговування

Відновлення бухгалтерського обліку:

Відновлення синтетичних, аналітичних і податкових регістрів, звітності організації на основі повністю або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з різними факторами , за певні періоди роботи підприємства.

Постановка бухгалтерського обліку:

 • розробка облікової політики;
 • розробка схем документообігу;
 • автоматизація процесів обліку;
 • формування плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • запровадження системи оптимізації оподаткування;
 • налаштування способів ведення обліку.

Зміст усіх перерахованих складових описується в обліковій політиці. Облікова політика компанії розробляється з урахуванням специфіки діяльності підприємства згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО, МСФЗ, а також методичних рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання облікової політики.

Ведення бухгалтерського обліку:

 1. Забезпечення введення первинної документації в систему бухгалтерії 1С;
 2. Ведення всіх необхідних регістрів бухгалтерського обліку;
 3. Розрахунок заробітної плати, утриманих та нарахованих податків і зборів, розрахунки лікарняних, декретних виплат, відпусток, компенсаційних виплат при звільненні. Складання відповідної звітності;
 4. Розрахунок податків та складання податкових декларацій;
 5. Визначення фінансових результатів, складання фінансової та статистичної звітності; захист інтересів клієнта під час податкових перевірок та перевірок інших контролюючих органів, пов’язаних з веденням бухгалтерського обліку.

Вартість бухгалтерського обслуговування залежить від обсягу робіт, який визначається на підставі оцінки розміру документообігу та складності обліку.

Як замовити послугу з бухгалтерського обслуговування?

Зателефонувати в Емісію:
Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:

Форма замовлення