Бухгалтерське обслуговування

Відновлення бухгалтерського обліку:

Відновлення синтетичних, аналітичних і податкових регістрів, звітності організації на основі повністю або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з різними факторами , за певні періоди роботи підприємства.

Постановка бухгалтерського обліку:

 • розробка облікової політики;
 • розробка схем документообігу;
 • автоматизація процесів обліку;
 • формування плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • запровадження системи оптимізації оподаткування;
 • налаштування способів ведення обліку.

Зміст усіх перерахованих складових описується в обліковій політиці. Облікова політика компанії розробляється з урахуванням специфіки діяльності підприємства згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО, МСФЗ, а також методичних рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання облікової політики.

Ведення бухгалтерського обліку:

 1. Забезпечення введення первинної документації в систему бухгалтерії 1С.
 2. Ведення всіх необхідних реєстрів бухгалтерського обліку;
 3. Розрахунок заробітної плати, відрахувань у соціальні фонди, розрахунки лікарняних, декретних виплат, відпусток, компенсаційних виплат при звільненні. Складання звітності до пенсійного фонду та фондів соцстраху.
 4. Розрахунок податків та складання податкових декларацій.
 5. Визначення фінансових результатів, складання фінансової та статистичної звітності.
 6. Захист інтересів клієнта під час податкових перевірок та перевірок інших контролюючих органів, пов’язаних з веденням бухгалтерського обліку.

Вартість бухгалтерського обслуговування залежить від обсягу робіт, який визначається на підставі оцінки розміру документообігу та складності обліку.

Як замовити послугу з бухгалтерського обслуговування?

Зателефонувати в Емісію:

Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:

Форма замовлення