Аудит

Змінами  до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень (від 5 жовтня 2017 року  № 2164-VIII), що набрали чинності 01.01.2018 року, майже на половину змінено перелік підприємств, які підлягають обов’язковому аудиту.

Обов’язковий аудит фінансової звітності — аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності.

Проводити аудиторську перевірку обов’язково повинні:

 • Підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо яких здійснено публічну пропозицію;
 • публічні акціонерні товариства;
 • субєкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • великі підприємства у визначенні ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • середні підприємства у визначенні ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • страхові компанії;
 • банки;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • інші фінансові установи;
 • підприємства, що здійснюють діяльність у видобувних галузях.

Як же обрати аудиторську фірму?

Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність в Україні» встановлені вимоги до аудиторських фірм, що мають право проводити обов’язковий аудит. Серед безлічі вимог хотілося б виділити такі, на які замовникам аудиторських послуг варто звернути увагу, та при обранні аудиторської фірми перевірити виконання хоча б таких мінімальних вимог:

 • включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розміщений на сайті Аудиторської палати України www.apu.com.ua);
 • проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами.

Порядок прийняття рішення про призначення аудитора

В ст.29 Закону детально описано, яким чином підприємства, що підлягають обов’язковому аудиту, повинні призначати аудитора. І, незважаючи на те, що зазначене в цій статті йде в розріз з іншими законами, вважаємо необхідним довести до Вашого відома наступну норму:

«Суб’єкт аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів.»

Враховуючи установлений на сьогоднішній день порядок скликання загальних зборів акціонерів (учасників) з обов’язковим повідомленням не менш як за 30 днів до зборів, призначення та заміна аудиторської фірми перестає бути простою та швидкою процедурою. Тому всім нам доведеться звикати, що до обрання аудитора доведеться підходити з усієї серйозністю.

Результати аудиту

 • надається аудиторський звіт, в якому висловлюється незалежна думка аудитора про відповідність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогаи Н(П)СБО або МСФЗ;
 • інформація керівництву компанії стосовно всіх зауважень і рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності компанії.

Як замовити послугу з проведення обов’язкового аудиту?

Зателефонувати в Емісію:
Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:

Форма замовлення