Аудит

Відповідно до Законів «Про аудиторську діяльність в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про господарські товариства» встановлено необхідність проведення обов’язкового аудиту для ряду підприємств.

Проводити аудиторську перевірку обов’язково повинні:

 • юридичні особи з організаційно-правовою формою акціонерного товариства;
 • емітенти цінних паперів, облігацій;
 • професійні учасники ринку цінних паперів;
 • інші організації,згідно з чинним законодавством України.

Обов’язковий аудит — підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, акціонерних товариств, інститутів спільного інвестування, емітентів цінних паперів при одержанні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Переваги проведення обов’язкового аудиту:

 • надання інформації про фактичний стан фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • оцінка якості ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з чинним законодавством;
 • попередження помилок і можливість виправлення вже допущених;
 • мінімізація ризиків шахрайства;
 • зниження ризику претензій з боку контролюючих органів.

Результати аудиту:

 • надається висновок, в якому висловлюється незалежна думка аудитора про достовірність фінансової звітності;
 • інформація керівництву компанії стосовно всіх зауважень і рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності компанії.

Як замовити послугу з проведення обов’язкового аудиту?

Зателефонувати в Емісію:

Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:

Форма замовлення