Квартальний звіт емітента

Квартальний звіт емітента — це вид регулярної інформації, що підлягає розкриттю на фондовому ринку певною категорією емітентів цінних паперів.  Регулярна квартальна інформація емітентів цінних паперів включає: основні відомості про емітента, інформацію про посадових осіб емітента, інформацію про осіб, послугами яких користується емітент, відомості про цінні папери емітента, інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, квартальну фінансову звітність та іншу інформацію, в значену Законодавством. Різні категорії емітентів розкривають різну за обсягом інформацію, проте кожен квартальний звіт включає квартальну фінансову звітність.

Яка категорія емітентів повинна розкривати квартальний звіт емітента?

 • акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
 • державні (національні) акціонерні товариства;
 • холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
 • підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;
 • емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;
 • емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі подають квартальний звіт емітента.

Чим регламентується порядок та строки розкриття квартального звіту емітента

Строки розкриття квартального звіту емітента

Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Регулярна квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Квартальна інформація розкривається шляхом:

 • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;
 • розміщення на сторінці в мережі Інтернет;
 • подання до Комісії (шляхом направлення електронного документу через спеціалізоване програмне забезпечення, наприклад СПЕД).

Квартальна інформація емітента розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.

Вартість підготовки та розкриття квартального звіту емітента

Компанія “Емісія” здійснить супроводження підготовки та розкриття річного звіту емітента для Вас за 3000 грн.

Як замовити послугу трансформації за МСФЗ?

Зателефонувати в Емісію: Телефони Емісії
Або
Скористатися зручною формою замовлення:
Форма замовлення послуги Квартальна інформація звіт емітента